PŘÍMĚSTSKÝ VZDĚLÁVACÍ TÁBOR 

CESTA KOLEM SVĚTA HOŘICE

aneb procestujte s námi všechny světadíly za jeden týden


Organizátor: Hořické gymnázium (soukromé) ve spolupráci s Love English Hořice, za podpory města Hořice

Termíny:
PRVNÍ BĚH 29. 7. -  2. 8. 2019, 7:30 - 17:00                                                                  (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)

DRUHÝ BĚH 5. 8. - 9. 8. 2019, 7:30 - 17:00                                                                        (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)

Téma: První běh je určen hlavně pro děti, které se v loňském roce neúčastnily - bude mít stejné téma celotáborové hry jako v srpnu 2018. Druhý běh bude již s novým tématem i obsahem.

PRVNÍ BĚH - téma CESTA KOLEM SVĚTA - ÚNIK Z VĚZENÍ (PRISON BREAK)    DRUHÝ BĚH - téma CESTA KOLEM SVĚTA - BOHOVÉ JSOU ŠÍLENÍ

Místo konání: Budova Hořického gymnázia (Blahoslavova 2105, Hořice) - boční vchod z ulice Blahoslavova + využití sportovních zařízení, tělocvičny ZŠ Na Habru apod.

Účastníci tábora: Tábor je určen pro děti od 5 do 15 let, účastníci budou rozděleni do skupin podle věku, je určen i pro děti s nulovou nebo minimální znalostí Aj. Je však nutné, aby menší děti zvládaly celodenní pobyt bez přítomnosti rodičů.

Obsah tábora: Každý den si všechny skupiny projdou všemi bloky (anglickým, hudebním i sportovním). Tábor bude zaměřen na výuku angličtiny, která bude doplněna hudebně-pohybovými hrami, výtvarnou činností a nevšedními pohybovými aktivitami a hrami. Při výuce nejmenších bude použita metoda prožitkového učení, učení hrou, zpěvem, pohybem a tancem. Výuka starších bude vedena v podobném duchu a bude více zaměřena na rozvíjení komunikativních dovedností a praktické využití angličtiny v životě. Žádné sezení v lavicích a vyplňování gramatických cvičení. Studenti soukromého gymnázia se budou podílet na přípravách materiálů, her a aktivit i na samotné realizaci projektu. Vše proběhne pod vedením kvalifikovaných pedagogů s praxí v oboru. Pro zpestření programu jsou zváni i externí hosté a lektoři.

Aktivity:
- anglické hry, pohádky, písničky a básničky
- konverzace v angličtině pro pokročilejší studenty, AJ v praktických situacích
- hudba ze všech koutů světa
- hudebně-pohybové hry
- výtvarná činnost
- pestré nevšední sportovní aktivity (např. lukostřelba, bränbal)
- celodenní výlet za dobrodružstvím v přírodě a terénu                                                      - externí hosté a lektoři v závislosti na tématu daného běhu tábora                                    - závěrečný táborový oheň a vystoupení pro rodiče, posezení s rodiči

Cena tábora: 2200Kč/osoba
Platba a rezervace místa - od 4. března 2019                                                        Rezervace místa na táboře - s přijetím vyplněné a podepsané přihlášky (+ přijetím platby do 5 pracovních dnů). Počet míst na táboře je omezen.

Kontaktní osoby (organizace, koordinace příprav a průběhu tábora):
Mgr. Magda Vaníčková (tel.: 605 735 491, vanickova@gymhorice.cz)
Mgr. Blanka Dočekalová (tel.: 608 309 045, docekalova@gymhorice.cz)

Lektoři tábora:
Mgr. Blanka Dočekalová (AJ), Mgr. Magda Vaníčková (AJ), Mgr. Kristýna Šolcová (HV/VV), Mgr. Pavel Šťovíček (TV), Mgr. Denisa Lipavská (HV/VV)

Hořické gymnázium

soukromé čtyřleté gymnázium

Blahoslava 2105, 50801 Hořice

Kancelář školy:           Miloslava Luštincová           732 660 443  skola@gymhorice.cz

https://www.gymhorice.cz

 

Love English Hořice

kurzy AJ pro děti 

Blahoslava 2105, 50801 Hořice

loveenglishhorice@gmail.com

https:// www.loveenglish.cz